Aktuelt
To børn sidder i en sofa

Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er for ministeriet ved at gennemføre en undersøgelse af ”Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud”. Undersøgelsen skal bidrage med viden om udviklingen af både børn og unges brug af fritids- og klubtilbud samt kvaliteten heraf i perioden efter folkeskolereformen. Undersøgelsen skal være færdig i starten af 2018.

Lille pige fortæller

Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene – en vidensopsamling (pdf)

Som led i undersøgelsen af børns og unges brug af fritids- og klubtilbud har EVA i samarbejde med en ekspertgruppe udarbejdet et notat. Notatet afdækker, hvad der ifølge faglitteratur og forskning på området kendetegner fritids- og klubtilbud af god kvalitet med fokus på, hvad der skal til for, at tilbuddene kan skabe trivsel og udvikling hos børn og unge.